5.5 Поляризация света
Решебник Трофимова Т.И. (1999) — Задача 5. 144
00
Курс физики. Задачи и решения. Трофимова Т.И., Фирсов А.В Правообладателям 4-е изд., испр. — М.:2011.— 592с                  М.:1999.
Biz-books